Expertisecentrum


Cursussen

Zorg & Welzijn Arnhem wil graag haar expertise delen op het gebied van diabetes, dementie en multiculturaliteit in de zorg. Heeft uw instelling advies nodig voor de behandeling van patiënten met diabetes en dementie of ervaart u communicatieproblemen in de zorg van allochtone patiënten? Wij verlenen graag ondersteuning.

Zorg & Welzijn kan cursussen verzorgen voor uw medewerkers op het gebied van diabetes, dementie en multiculturaliteit in de zorg. U kunt contact  opnemen met onze zorgcoördinator Özlem Geçol voor het bespreken en inplannen van de benodigde cursus op uw locatie.

 


Begeleiding

Ervaart uw instelling problemen in de zorg van een patiënt met diabetes of dementie of ervaart u communicatieproblemen in de zorg van een allochtone patiënt? Zorg & Welzijn Arnhem wil graag haar expertise delen op het gebied van diabetes, dementie en multiculturaliteit in de zorg. Wij  bieden daarom ondersteuning en begeleiding aan voor uw medewerkers.

U kunt ons inschakelen voor een probleemanalyse en desgewenst zorgen wij voor de verdere begeleiding van uw medewerker. Onze specialisten kijken dan samen met uw medewerker naar de oorzaken van problemen in de zorg van patiënten met diabetes, dementie of met een anderstalige achtergrond en bieden mogelijke oplossingen voor de dagelijkse werksituatie.  Neem gerust contact  met ons op voor meer informatie.

 


Informatieavonden

Zorg & Welzijn Arnhem wil graag haar expertise delen op het gebied van diabetes, dementie en multiculturaliteit in de zorg. Wij verzorgen daarom graag informatieavonden over deze onderwerpen. Kijk bij onze geplande activiteiten voor meer informatie.

Wilt u ons uitnodigen op uw bijeenkomst om te spreken op het gebied van diabetes, dementie en multiculturaliteit in de zorg? Neem dan gerust contact  met  ons op.

 


Platform Multiculturaliteit in de Zorg.

Het Platform Multiculturaliteit in de Zorg (PMZ) is een initiatief van Zorg & Welzijn Arnhem om zorginstellingen die werken met anderstalige patiënten bijeen te brengen. Het is een platform waar de zorginstellingen steun en adviezen kunnen vinden voor de (vaak overeenkomende) problematiek in de zorg van allochtone ouderen. Met de aankomende veranderingen in de AWBZ willen we voorkomen dat een kwetsbare groep zorgbehoevende patiënten buiten de boot vallen. Wilt u deelnemen aan het PMZ of wilt u een van onze maandelijkse vergaderingen bijwonen, neem dan contact  met ons op via info@zorgenwelzijnarnhem.nl