Over Ons


Visie

‘Opvang van alle zorg, effectiever en efficiënter!’

Bij Zorg & Welzijn Arnhem kunt u terecht voor advies en ondersteuning om zo goed en zelfstandig mogelijk te leven in uw eigen vertrouwde omgeving. De wensen van onze cliënten staan daarbij voorop. Wij kijken samen met u naar uw daadwerkelijke zorgbehoefte en regelen efficiënt alle noodzakelijke hulpverlening!

‘Professionele zorg door specialisten!’

Zorg & Welzijn Arnhem staat voor professionele zorg. Dit betekend dat wij alleen specialisten inzetten voor uw zorg om zo fouten in uw behandeling te voorkomen. U kunt rekenen op onze vertrouwde diensten, zoals verpleging en persoonlijke verzorging. Daarnaast kunnen wij u adviseren over ondersteunende hulpmiddelen en u leren omgaan met uw beperking of ziekte. Onze specialisten bieden u alle benodigde handvatten om uw zelfredzaamheid te vergroten en ondersteunen u waar mogelijk in uw zorgbehoefte.

‘Persoonlijke aanpak, gericht op daadwerkelijke zorgverlening!’

Bij Zorg & Welzijn Arnhem kunt u altijd terecht voor een persoonlijk advies. Wij kunnen u informeren over uw rechten en denken graag met u mee voor oplossingen in uw zorgbehoefte. Wanneer u dit wenst zorgen wij bovendien voor een directe terugkoppeling, advies en ondersteuning aan uw bestaande mantelzorg. Door een persoonlijke aanpak met specialistische zorg te combineren streven we naar de beste zorg voor u.


Besuurder

 Özlem Geçol-Özyürek – Algemene directeur

‘Ik ben al sinds 1997 werkzaam in de huisartsenzorg en werk voornamelijk met Turkse en Marokkaanse patiënten. Ik heb mij gespecialiseerd in insuline afhankelijke diabetes patiënten en weet dat het essentieel is dat patiënten de juiste zorg ontvangen. Bij Zorg & Welzijn Arnhem zorgen wij voor professionele zorgverlening door specialisten. Door te kijken naar de daadwerkelijke zorgbehoefte en een effectievere aansluiting op de wensen van onze cliënten, zorgen wij bovendien voor een efficiëntere hulpverlening. Ik geloof daarom echt dat wij een betere oplossing bieden voor alle zorg- en hulpverlening met ons breed pakket aan diensten.’

Profiel van Özlem Gecol-Özyürek 


Beleid

Zorg & Welzijn Arnhem staat voor een transparante organisatie structuur. U vind hier meer informatie over ons beleid en de geldende wet- en regelgeving.

Cliëntenraad

Het doel van de cliëntenraad is het, binnen het kader van de doelstellingen van Zorg & Welzijn Arnhem, behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten,  overeenkomstig de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.

Bent u geïnteresseerd in de cliëntenraad neem dan contact met ons op.

Mantelzorgers

Wist u dat er in Nederland circa 5 miljoen mantelzorgers zijn. Dat is dat je zorg levert aan gezinslid, familie, vriend, buren of een bekende in de omgeving.  Wij waarderen erg als er mantelzorgers zijn. Wat u rol hierin kan zijn is helemaal aan u. U kunt helpen met activiteiten, uitjes of bij de boodschappen.

Bij ons kunt u terecht voor praktische ondersteuning, soms is luisteren naar uw verhaal al voldoende. Wij kunnen u helpen bij het aanvragen van een mantelzorgcompliment of bij het aanmelden bij de MVT mantelzorg vrijwillige Thuishulp Arnhem

WTZi – Goed bestuur

Het Ministerie van Volksgezondheid stelt transparantie-eisen en beleidsregels aan het bestuur en de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Zorginstellingen hebben daarom een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden op grond van de Zorgverzekeringswet of WLZ . De Wet Toelating zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen en stelt regels over goed bestuur, zoals het hebben van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en eisen aan de financiële administratie. Zorg & Welzijn Arnhem voldoet aan deze eisen en beschikt sinds 13 maart 2014 over een WTZi toelating.

WLZ– Indicatie voor Wet langdurige zorg

Zorg & Welzijn Arnhem ondersteunt u graag bij uw aanvragen omtrent uw zorg. De toekenning van een indicatie geschiedt echter door het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) . Bij onze adviezen omtrent uw recht op zorg, nemen wij daarom altijd de beleidsregels voor indicatiestelling WLZ in acht.

Nederlandse Zorg Autoriteit – Tarieven

Zorg & Welzijn Arnhem hanteert tarieven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Voor meer informatie over onze actuele tarieven en de richtlijnen waarop wij onze diensten aanbieden kunt u contact  met ons opnemen.

Medewerkers  Werkwijze

Zorg & Welzijn Arnhem neemt alleen gekwalificeerd personeel aan die een verklaring omtrent het gedrag kunnen overleggen. Onze medewerkers werken op basis van de CAO VVT 2019-2021 en hanteren de laatste KickProtocollen in hun werkzaamheden.

 Algemene Voorwaarde

Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf.pdf

Privacy – Uw persoonsgegevens

U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden bij Zorg & Welzijn Arnhem niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.

Privacyreglement AVG Zorg en Welzijn Arnhem 2.0


Klachten

Mocht u een klacht hebben over onze diensten of medewerkers dan zoeken wij graag samen met u naar een oplossing. U kunt hiervoor  contact opnemen met onze directeur Özlem Geçol.

Daarnaast  bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.

Zorg en Welzijn Arnhem is aangesloten bij geschillencommissie: Stichting Zorggeschil https://zorggeschil.nl/

Klachtenjaarverslag 2019 Zorg en Welzijn Arnhem

Klachtenreglement Zorg en Welzijn Arnhem


Vertrouwenspersoon

Hilde Haverkamp is vertrouwenspersoon voor u bij Zorg & Welzijn Arnhem. U kunt vertrouwelijk contact met haar opnemen voor alles wat u liever niet met de medewerkers van Zorg & Welzijn Arnhem bespreekt. Zij kan u helpen uw problemen of klachten op te lossen.

Stuur een e-mail voor het maken van een afspraak naar hildehaverkamp@gmail.com