Voor Verwijzers


Direct doorverwijzen

Uitvoeringsverzoek tot medisch handelen formulier digitaal.

Uitvoeringsverzoek 


Indicatiebesluit CIZ

Zorg & Welzijn Arnhem regelt voor uw patiënten de aanvraag voor WLZ bij het CIZ. U kunt uw patiënten verzoeken contact  met ons op te nemen of stuur een e-mail naar info@zorgenwelzijnarhem.nl, dan maken wij direct een afspraak met uw patiënt.


Insuline afhankelijke diabetes patiënten

Heeft u patiënten die over moeten op insuline of heeft u patiënten waarbij het insuline gebruik niet goed geregeld is? Zorg & Welzijn Arnhem biedt specialistische ondersteuning voor insuline afhankelijke diabetes patiënten. Wij hebben gekwalificeerd personeel die in samenwerking met een diëtiste de volledige diabetes zorg kunnen begeleiden.

Een behoefte voor extra begeleiding bij insuline spuiten en dagcurves maken is vooral aanwezig bij analfabete en allochtone ouderen. Meer aandacht voor zelfredzaamheid, juist bij deze patiëntengroep, is essentieel voor goede diabeteszorg. Doormiddel van huisbezoeken en uitleg in eigen taal bieden onze medewerkers, in samenwerking met onze diëtiste, een helpende hand. Daarbij blijft de eerste insteek het bevorderen van het zelfstandig gebruik van hulpmiddelen.

Wij ontlasten graag uw huisartsenpraktijk. Indien de huisarts en patiënt toestemming geven is het zelfs mogelijk de dagcurves rechtstreeks in KIS in te voeren zodat de huisarts meteen op de hoogte is van de essentiële bloedwaardes. Hierdoor is een betere medicatiebewaking mogelijk.

Wilt u patiënten doorverwijzen naar Zorg & Welzijn Arnhem of wilt u meer informatie? Neemt u gerust contact met ons op voor het maken van een afspraak.


Dementerende patiënten

Heeft u het idee dat uw patiënt aan het dementeren is of krijgt u die signalen van de partner of familie? Zorg & Welzijn Arnhem verzorgt graag voor uw praktijk de MMSE onderzoek in de vertrouwde omgeving van uw patiënt. Wij bieden bovendien MMSE onderzoeken voor uw Turkse patiënten in eigen taal aan.

Wilt u patiënten doorverwijzen naar Zorg & Welzijn Arnhem of wilt u meer informatie? Neemt u gerust contact met ons op.