Onze Diensten

Bij ons kunt u terecht voor:


Verpleging

Voor verpleegkundige handelingen thuis kunt u rekenen op Zorg & Welzijn Arnhem! Wij zorgen voor gediplomeerde verpleegkundigen en ziekenverzorgenden die uw gezondheid goed in de gaten houden en die zo vaak als nodig is bij u thuis komen. U kunt verpleging krijgen voor wondverzorging, infuusverzorging, stomazorg, thuisbeademing of andere verpleegkundige handelingen na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Verpleging wordt altijd afgestemd met u en uw huisarts of uw specialist en is gericht op herstel of voorkoming van verergering van een aandoening of beperking. Naast verpleegkundige handelingen, zorgen onze verpleegkundigen en ziekenverzorgenden ook voor signalerende, begeleidende en voorlichtende taken. U kunt hierbij denken aan het oefenen in zelfzorg, zoals leren injecteren of leren omgaan met zelfzorgapparatuur en voorlichting in leren omgaan met een chronische ziekte.

WE HEBBEN GEEN WACHTLIJSTEN.

Wilt u verpleging ontvangen van Zorg & Welzijn Arnhem of wilt u meer informatie? Neemt u gerust contact met ons op.


Persoonlijke verzorging

Heeft u door een beperking, ziekte, ouderdom of een operatie hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging? Laat u ondersteunen door de medewerkers van Zorg & Welzijn Arnhem die u graag een helpende hand bieden bij uw dagelijkse verzorging. U kunt hierbij denken aan hulp bij het wassen, tanden poetsen, toiletgang, aankleden, haren kammen, scheren, eten en drinken, aanbrengen van prothesen en steunkousen, stoma- en incontinentie verzorging, medicijngebruik, gebruik van hulpmiddelen en het doen van oefeningen.

WE HEBBEN GEEN WACHTLIJSTEN.

Wilt u persoonlijke verzorging ontvangen van Zorg & Welzijn Arnhem? Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie over de procedure en het aanvragen van een indicatie.

WMO

Indicatiestelling door gemeente

Een indicatiestelling Wmo verloopt altijd via de gemeente. De gemeente bepaalt of u als inwoner wel/niet voor ondersteuning in aanmerking komt voor zorg in het kader van de WMO.
Meer informatie vindt u op www.wijkteamsarnhem.nl.

Voor alle andere gemeentes kunt u het beste op de website van uw gemeente kijken.

met een PGB of WLZ of als particulier kunt u bij ons terecht voor extra ondersteuning..

Dagopvang

Bent u op zoek naar een ontmoetingscentrum waar u creatief en actief bezig kunt zijn? Wellicht is het lastig voor u om uit huis te gaan en sociale contacten te leggen. Bij de dagopvang van Zorg & Welzijn Arnhem kunt u deelnemen aan gevarieerde en multiculturele activiteiten, aansluitend op uw zorgbehoefte. Wij zorgen voor uw vervoer naar de dagopvang en bieden een gevarieerd programma met professionele begeleiders. Bovendien streven we ernaar bij onze activiteiten handvatten te bieden die u ondersteunen in uw gezondheid en zelfredzaamheid. U kunt hierbij denken aan begeleiding in groepsverband m.b.t. diëtisten, groepseducatie en groepsactiviteiten zoals gezond koken, samen bewegen e.d.

WE HEBBEN OP DIT MOMENT GEEN WACHTLIJST.

Is uw interesse gewekt? Neem contact met ons op of loop gerust binnen op ons ontmoetingscentrum voor een voorproefje en informatie. Onze verzorgende en activiteitenbegeleiders heten u van harte welkom!

[

Begeleiding

Begeleiding is gericht op het bevorderen, het behoud of het compenseren van uw zelfredzaamheid met als doel verwaarlozing of opname in een instelling voorkomen. Voelt u zich beperkt in uw sociale redzaamheid en heeft u lichamelijk of psychische ondersteuning nodig in uw persoonlijke levenssfeer? Zorg & Welzijn Arnhem biedt professionele begeleiding. U kunt terecht voor zaken als het helpen plannen van activiteiten, regelen van administratie en dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren van de dag.

Voor ziekenhuisbezoeken van allochtone ouderen biedt Zorgt & Welzijn Arnhem extra specialistische begeleiding. Begeleiders met een medische achtergrond, die kunnen vertalen naar de eigen taal (o.a. Turks) zijn wat ons betreft onmisbaar om fouten in uw behandeling te voorkomen. Waar mogelijk kan met uw toestemming bovendien een directe terugkoppeling, advies en ondersteuning aan uw mantelzorg verleend worden. Zo kunnen we miscommunicatie in uw behandeling zo effectief mogelijk voorkomen.

OP DIT MOMENT GEEN WACHTLIJST.

Wilt u begeleiding ontvangen van Zorg & Welzijn Arnhem of wilt u meer informatie over de procedure en het aanvragen van een indicatie? Neemt u gerust contact met ons op.


Huishoudelijke hulp maatwerkvoorziening

Heeft u hulp nodig bij huishoudelijke taken? Wellicht zijn activiteiten als stofzuigen, afstoffen, wassen, strijken, ramen zemen, bedden opmaken en verschonen te zwaar voor u. Bij ziekte, ouderdom of een beperking, kunt u in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp. Zorg & Welzijn Arnhem koppelt u graag aan een professionele medewerker die in overleg met u de juiste ondersteuning en hulp biedt in uw huishouden. Daarbij streven we naar een goede aansluiting op de daadwerkelijke zorgbehoefte en de bestaande mantelzorg. Zo houden we de huishoudelijke hulp in stand voor u.

Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat er een eigen bijdrage betaalt moet worden. Heeft u vragen over de procedure en het aanvragen van een indicatie? Zorg & Welzijn Arnhem regelt voor u de huishoudelijke hulp, neemt u gerust contact met ons op.

OP DIT MOMENT IS ER EEN WACHTLIJST VAN 2 WEKEN

U kunt ook bij www.zodoenwehetinarnhem.nl online een afspraak maken voor een huisbezoek met de wijkteams  .

 

Huishoudelijk ondersteuning Algemene voorziening

Huishoudelijke ondersteuning is bedoeld voor inwoners van Arnhem die:

  • 75 jaar of ouder zijn en zelfstandig wonen; en/of
  • Mantelzorg verlenen en daardoor extra hulp in hun eigen huishouden kunnen gebruiken; en/of
  • Tijdelijke zorg nodig hebben, bijvoorbeeld om naar huis te kunnen na een behandeling in een ziekenhuis.
  • Geen zorg ontvangen vanuit de Wet Langdurige Zorg ( Wlz)

Neemt u gerust contact met ons op . Onze medewerkers staan klaar om u te woord te staan en beantwoorden al uw specifieke vragen.

OP DIT MOMENT IS ER EEN WACHTLIJST VAN 6 WEKEN


Advies en Administratie

Bij Zorg & Welzijn Arnhem kunt u altijd terecht voor advies, vragen, hulp en ondersteuning. Wilt u weten waar u recht op heeft op het gebied van zorg en welzijn of heeft u hulp nodig bij uw administratie, brieven lezen, telefoontjes plegen, formulieren en aanvragen invullen of PGB verantwoording? Loop dan gerust binnen op onze inloopspreekuren.

Elke dinsdag en donderdag  tussen 12:00-15:00 uur !

Ook voor uw mantelzorg bieden wij advies en ondersteuning. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons.


Specialistische Zorg

Bij Zorg & Welzijn Arnhem kunt u ook terecht voor specialistische zorg op het gebied van:

Diabetes

Dementie

Astma & COPD

Hart- en vaatziekten

Ouderen Zorg

Polyfarmacie

Stoppen met roken

Pedicure

Diëtiste

Samen bewegen

Terminal Zorg

Ondersteuning Mantelzorg / Respijtzorg

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!