Kramersgildeplein 1
6826 KM Arnhem

Telefoon

026 363 9692

E-mailadres

info@zorgenwelzijnarnhem.nl

Cliëntenraad

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten medezeggenschap hebben en de mogelijkheid krijgen om de kwaliteit van de geleverde zorg- en dienstverlening te kunnen evalueren en te verbeteren. De cliëntenraad van Zorg & Welzijn Arnhem bewaakt de kwaliteit van de geleverde zorg- en dienstverlening door mee te denken en te beslissen over het gevoerde beleid.

Het doel van de cliëntenraad is, binnen het kader van de doelstellingen van Zorg & Welzijn Arnhem, het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten, overeenkomstig met de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen.