Kramersgildeplein 1
6826 KM Arnhem

Telefoon

026 363 9692

E-mailadres

info@zorgenwelzijnarnhem.nl

Kwaliteitsbeleid

Office staff is summarizing the work to present the management.

WTZi

Goed bestuur

Het Ministerie van Volksgezondheid stelt transparantie-eisen en beleidsregels aan het bestuur en de bedrijfsvoering van zorginstellingen. Zorginstellingen hebben daarom een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden op grond van de Zorgverzekeringswet of WLZ. De Wet Toelating zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen en stelt regels over goed bestuur, zoals het hebben van een onafhankelijk toezichthoudend orgaan en eisen aan de financiële administratie. Zorg & Welzijn Arnhem voldoet aan deze eisen en beschikt sinds 13 maart 2014 over een WTZi toelating.

WLZ

Indicatie voor Wet langdurige zorg

Zorg & Welzijn Arnhem ondersteunt u graag bij uw aanvragen omtrent uw zorg. De toekenning van een indicatie geschiedt echter door het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg). Bij onze adviezen omtrent uw recht op zorg, nemen wij daarom altijd de beleidsregels voor indicatiestelling WLZ in acht.

Nederlandse Zorg Autoriteit 

Tarieven

Zorg & Welzijn Arnhem hanteert tarieven volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit. Voor meer informatie over onze actuele tarieven en de richtlijnen waarop wij onze diensten aanbieden kunt u contact  met ons opnemen.

Nurse helping to senior man walking at home, recovering after injury
Caring nurse comforting old woman
Team of innovators.
Clients come to seek advice for the law regarding privacy violations with the lawyer at the office.

Medewerkers

Werkwijze

Zorg & Welzijn Arnhem neemt alleen gekwalificeerd personeel aan die een verklaring omtrent het gedrag kunnen overleggen. Onze medewerkers werken op basis van de CAO VVT 2022 en hanteren de laatste KickProtocollen in hun werkzaamheden.

Algemene Voorwaarden

Uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens

U heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden bij Zorg & Welzijn Arnhem niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.

Privacyreglement AVG Zorg en Welzijn Arnhem 2.0